Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie
10 vragen voor iedere bestuurder
Risico Platform Overheden: 23 november 2018
Op 23 november werd het laatste Risico Platform Overheden (RPO) van dit jaar gehouden. Hoofddoel van het RPO is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken door kennis over risicomanagement te delen. Gastsprekers tijdens deze bijeenkomst waren Geert Haisma en Bas van ’t Hof. Haisma is onder andere werkzaam als docent Risicomanagement aan de TU Twente. Van ’t Hof is adviseur concern control bij de BAR-gemeenten.
Premies Collectieve Zorgverzekering 2019
De premies voor 2019 van de collectieve zorgverzekering voor (oud) ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bekend . Deze zijn te vinden op collectiefzorgaanbod.nl. Hier kunnen (oud)werknemers de premie en dekking van hun huidige zorgverzekering vergelijken met het collectieve contract dat VNG met verzekeraars heeft afgesloten. Op collectiefzorgaanbod.nl staat ook wat u moet doen wanneer u van het collectieve aanbod gebruik wilt maken.
Waar is uw gemeente mee bezig?
Veel gemeenten doen aan risicomanagement. Deels omdat de wet dit voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht opnemen van het weerstandsvermogen in de begroting. En deels omdat ze ervaren dat risicomanagement daadwerkelijk helpt om hun doelen te bereiken. Iedere gemeente legt zijn eigen accenten waar het gaat om risicomanagement. Een aantal inspirerende voorbeelden hebben wij opgeschreven in het boek ‘Wat als…?’ Deze voorbeelden nodigen uit om van elkaar te leren.meer over wat u kunt doen voor uw gemeente
Risk & Resilience Festival: 8 november
Op donderdag 8 november organiseren de TU Twente en Primo het Risk & Resilience Festival. Op dit festival komen de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten aan bod op het gebied van risico’s en weerbaarheid: hoe ga je als organisatie en individu veerkrachtig om met maatschappelijke uitdagingen. Het festival biedt gemeenteambtenaren en bestuurders die zich met risicomanagement bezighouden een interessante kans nieuwe inzichten en ervaringen op te doen.
Risico's: een introductie
Simpel gezegd is een risico een bedreiging of gevaar. Een gevaar van verlies of schade. Een gevaar voor een gemeente is bijvoorbeeld brand. Brand kan er namelijk voor zorgen dat het gemeentehuis in rook opgaat met alle schade van dien. Inclusief een - gedeeltelijke - stop van de dienstverlening aan inwoners.

Risico’s kun je op verschillende manieren onderverdelen. Een onderverdeling is die van zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van eigendommen of het uitvoeren van activiteiten. Zuivere risico’s worden dus niet bewust opgeroepen. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn brand, autoschade en persoonlijk letsel. Ondernemersrisico’s daarentegen worden wel bewust genomen. Met de bedoeling om een positief resultaat te bereiken, zoals een aantrekkelijk leefklimaat voor de stad. Een voorbeeld van een ondernemersrisico is de exploitatie van een nieuwe stationsomgeving.

Hoe belangrijk een risico’s is, wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:
Risico onderzoeken over gemeenten
Het vergroten van risicobewustzijn binnen gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. Van elkaar leren is in dit opzicht belangrijk. Hieronder een verzameling van interessante artikelen en onderzoeken over risicobeheer binnen gemeenten. Wilt u een interessant artikel of onderzoek delen? Mail deze dan aan info@vngrisicobeheer.nl.
Samen verkennen en samen organiseren
VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!
Interview van de maand
“De verzekeringsportefeuille van een gemeente is uiteindelijk het minst interessant”, zegt Michel Los, unit coördinator Risicobeheer van de gemeente Utrecht. In zijn optiek begint risicobeheer met het verhaal van de organisatie: welke prioriteiten stelt een gemeente, wat is haar geschiedenis en wat zijn de uitdagingen waar ze voor staat? Dat bepaalt hoe een gemeente met risico’s wil omgaan en welke maatregelen wenselijk zijn, zoals het afsluiten van verzekeringen. “Het start met nieuwsgierigheid naar de organisatie, de verzekeringsportefeuille is het eindresultaat”, verklaart Los.
Verzekeringsproducten
VNG Risicobeheer heeft met leveranciers speciale verzekeringsproducten voor gemeenten en ambtenaren ontwikkeld. Voorbeelden van verzekeringen voor gemeentelijke organisaties zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders, de college beschermingspolis, de rechtsbijstandsverzekering voor ambtenaren, de collectieve evenementenverzekering en de vrijwilligersverzekering.

Voor ambtenaren zijn er ook privé verzekeringen zoals de zorg-, inboedel, auto- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie of heeft u extra advies nodig? Neem dan contact op met VNG Risicobeheer.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.