Risico’s inventariseren, afwegen en doen wat nodig is om sterk te staan. VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten met kennis, diensten en producten voor integraal risicomanagement.

Wat zijn de grootste risico's voor gemeenten?
Schat u het goed in?

Agenda

Strategisch scenariodenken in tijden van corona

VNG Risicobeheer wil samen met de VNG en de Ruijter Strategie een landelijke werkgroep instellen om een set metascenario's op te stellen die alle gemeenten kunnen gebruiken bij hun strategie voor de tijd na corona. Ook wordt een training voor scenariodenken ontwikkeld. Lees meer

Risicomanagement

Risico’s in kaart brengen en doen wat nodig is.

Risico-overdracht

Risico’s vóór zijn, verzekeren of accepteren?

Resilience

Inspelen op de risico’s van morgen en werken aan weerbaarheid.

Nieuws: Een strategie maken voor gemeenten na corona, doet u mee?

Scenarioplanning is een methode om grip te krijgen op kansen, risic

Nieuws: Hoe gemeenten brandschade kunnen voorkomen

In de schoolvakantie is er extra risico op brand en vandalisme rond

Nieuws: Webinar Verzekerings ABC in coronatijd krijgt vervolg

Kennisdelen over risico's en verzekeringen in coronatijd.