Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie
10 vragen voor iedere bestuurder
Risico Platform Overheden 2019
De eerste RPO-bijeenkomst van 2019 vindt plaats in Rotterdam. De leden ontvangen hiervoor in januari een uitnodiging. Hoofddoel van het RPO is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken door kennis over risicomanagement te delen. Nog geen lid van het RPO? Meld je aan via het registratieformulier.
Risicolessen van 2 gemeentesecretarissen
In de laatste uitgave van het VGS Magazine - blad voor gemeentesecretarissen - deelden Pieter Jeroense en Hans Krul hun lessen over risicomanagement. Krul is gemeentesecretaris van Delft. Jeroense was gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn en is nu plaatsvervangend algemeen directeur VNG. Hieronder hun lessen samengevat.
Start: 3 cursussen verzekeringen
Verzekeren is één van de beheersmaatregelen om risico’s te beperken. Daarom start VNG Risicobeheer in samenwerking met VNG Academie in maart 3 verschillende cursussen op het gebied van verzekeringen:
Premies Collectieve Zorgverzekering 2019
De premies voor 2019 van de collectieve zorgverzekering voor (oud) ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bekend . Deze zijn te vinden op collectiefzorgaanbod.nl. Hier kunnen (oud)werknemers de premie en dekking van hun huidige zorgverzekering vergelijken met het collectieve contract dat VNG met verzekeraars heeft afgesloten. Op collectiefzorgaanbod.nl staat ook wat u moet doen wanneer u van het collectieve aanbod gebruik wilt maken.
Risico's: een introductie
Simpel gezegd is een risico een bedreiging of gevaar. Een gevaar van verlies of schade. Een gevaar voor een gemeente is bijvoorbeeld brand. Brand kan er namelijk voor zorgen dat het gemeentehuis in rook opgaat met alle schade van dien. Inclusief een - gedeeltelijke - stop van de dienstverlening aan inwoners.

Risico’s kun je op verschillende manieren onderverdelen. Een onderverdeling is die van zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van eigendommen of het uitvoeren van activiteiten. Zuivere risico’s worden dus niet bewust opgeroepen. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn brand, autoschade en persoonlijk letsel. Ondernemersrisico’s daarentegen worden wel bewust genomen. Met de bedoeling om een positief resultaat te bereiken, zoals een aantrekkelijk leefklimaat voor de stad. Een voorbeeld van een ondernemersrisico is de exploitatie van een nieuwe stationsomgeving.

Hoe belangrijk een risico’s is, wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:
Risico onderzoeken over gemeenten
Het vergroten van risicobewustzijn binnen gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. Van elkaar leren is in dit opzicht belangrijk. Hieronder een verzameling van interessante artikelen en onderzoeken over risicobeheer binnen gemeenten. Wilt u een interessant artikel of onderzoek delen? Mail deze dan aan info@vngrisicobeheer.nl.
Samen verkennen en samen organiseren
VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!
Interview van de maand
Bij projecten worden verschillende risico’s in kaart gebracht, zoals technische-, veiligheids- en economische risico’s. Echter, aan de sociale risico’s wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken. “In Nederland worden veel projecten uit- of zelfs afgesteld - omdat we burgers te laat betrekken.Vaak is er dan al veel geld uitgegeven, het vertrouwen in de overheid gedaald en zijn reputaties van bestuurders beschadigd. “Volgens Bouwend Nederland verliezen we hieraan 20 miljard per jaar. Welk deel gemeenten van deze rekening betalen, is een beetje koffiedik kijken. Maar mijn verwachting is dat het in de honderden miljoenen loopt”, signaleert Eelco de Groot, Senior Lector Risicomanagement aan de TU Delft.
Verzekeringsproducten
VNG Risicobeheer heeft met leveranciers speciale verzekeringsproducten voor gemeenten en ambtenaren ontwikkeld. Voorbeelden van verzekeringen voor gemeentelijke organisaties zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders, de college beschermingspolis, de rechtsbijstandsverzekering voor ambtenaren, de collectieve evenementenverzekering en de vrijwilligersverzekering.

Voor ambtenaren zijn er ook privé verzekeringen zoals de zorg-, inboedel, auto- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie of heeft u extra advies nodig? Neem dan contact op met VNG Risicobeheer.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.