Risico’s inventariseren, afwegen en doen wat nodig is om sterk te staan. VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten met kennis, diensten en producten voor integraal risicomanagement.

Wat zijn de grootste risico's voor gemeenten?
Schat u het goed in?

Agenda

Resilience congres is afgelast

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is het Resilience congres op 27 maart afgelast. 

De Coronacrisis onderstreept het belang van resilience: werken aan veerkrachtige organisaties en lokale gemeenschappen die kunnen inspelen op crises. Het congres zal op een later tijdstip doorgang vinden. 

Risicomanagement

Risico’s in kaart brengen en doen wat nodig is.

Risico-overdracht

Risico’s vóór zijn, verzekeren of accepteren?

Resilience

Inspelen op de risico’s van morgen en werken aan weerbaarheid.

Nieuws: Resilience congres is afgelast

In verband met de uitbraak van het Coronavirus gaat het Resilience

Interview: Beter inspelen op harde verzekeringsmarkt loont

Het woord ‘verzekeren’ suggereert een goede nachtrust, maar zo simp

Interview: Wethouder kan wel wat resilience gebruiken in z’n heksenketel

Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging en Chris