Risico’s inventariseren, afwegen en doen wat nodig is om sterk te staan. VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten met kennis, diensten en producten voor integraal risicomanagement.

Wat zijn de grootste risico's voor gemeenten?
Schat u het goed in?

Agenda

Resilience congres

  • Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving.
  • Vrijdag 27 maart 2020
  • Voor gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers

Risicomanagement

Risico’s in kaart brengen en doen wat nodig is.

Risico-overdracht

Risico’s vóór zijn, verzekeren of accepteren?

Resilience

Inspelen op de risico’s van morgen en werken aan weerbaarheid.

Agenda: Resilience congres

Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat...

Interview: Wethouder kan wel wat resilience gebruiken in z’n heksenketel

Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging en Chris

Column: Dat zal mij niet overkomen (ahum)

Door Chris Ravensbergen