Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?
10 vragen voor iedere bestuurder
Risicolessen van 2 gemeentesecretarissen
In de laatste uitgave van het VGS Magazine - blad voor gemeentesecretarissen - deelden Pieter Jeroense en Hans Krul hun lessen over risicomanagement. Krul is gemeentesecretaris van Delft. Jeroense was gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn en is nu plaatsvervangend algemeen directeur VNG. Hieronder hun lessen samengevat.
Risico Platform Overheden: 22 maart 2019
Meer dan 30 gemeenten hadden zich aangemeld voor de themabijeenkomst ‘Risicomanagement, hoe dan?’ van het Risico Platform Overheden (RPO). Gastheer van deze bijeenkomst was de gemeente Rotterdam. Controllers, risicomanagers en beleidsmedewerkers wisselden kennis en praktijkvoorbeelden uit op het gebied van risicobewustzijn, resilience en datagedreven risicomanagement.
Bewust verzekeringsbeleid bespaart geld
Een gemeente bezit gemiddeld 22 verzekeringspolissen. Wanneer deze polissen worden afgesloten zonder duidelijk beleid of afwegingskader kan dat negatieve gevolgen hebben: de verzekering dekt niet waarvoor deze is afgesloten of gemeenten betalen veel meer aan premies dan nodig is. Om dit te voorkomen heeft VNG Risicobeheer in samenwerking met VNG Academie vier verzekeringscursussen ontwikkeld.
5 april: Denktank from Global to Local
PRIMO organiseert op vrijdag 5 april 2019 samen met BNG Bank en UDITE de 6e Denktank ‘From Global to Local’. Locatie is Den Haag en het thema is: financiële strategie in tijden van transitie. Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer levert op deze dag een inspiratiebijdrage.


Resilience, ook iets voor uw gemeente?
Resilience is een nieuwe zienswijze en aanpak die gemeenten meer weerbaar/wendbaar maakt en veerkracht geeft. Op deze wijze zijn gemeenten en hun processen beter opgewassen tegen de toenemende complexe uitdagingen waar gemeenten voor staan, bijvoorbeeld: klimaatverandering, cyberveiligheid, overgang naar nieuwe energiebronnen en zelfredzaamheid. Deze ontwikkelingen kunnen impact hebben op huidige en toekomstige projecten, activiteiten of plannen. Heeft u al wel eens nagedacht over de verschillende risico’s en mogelijke gevolgen hiervan?
Risico onderzoeken over gemeenten
Het vergroten van risicobewustzijn binnen gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. Van elkaar leren is in dit opzicht belangrijk. Hieronder een verzameling van interessante artikelen en onderzoeken over risicobeheer binnen gemeenten. Wilt u een interessant artikel of onderzoek delen? Mail deze dan aan info@vngrisicobeheer.nl.
Samen verkennen en samen organiseren
VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!
Interview van de maand
Bij projecten worden verschillende risico’s in kaart gebracht, zoals technische-, veiligheids- en economische risico’s. Echter, aan de sociale risico’s wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken. “In Nederland worden veel projecten uit- of zelfs afgesteld - omdat we burgers te laat betrekken.Vaak is er dan al veel geld uitgegeven, het vertrouwen in de overheid gedaald en zijn reputaties van bestuurders beschadigd. “Volgens Bouwend Nederland verliezen we hieraan 20 miljard per jaar. Welk deel gemeenten van deze rekening betalen, is een beetje koffiedik kijken. Maar mijn verwachting is dat het in de honderden miljoenen loopt”, signaleert Eelco de Groot, Senior Lector Risicomanagement aan de TU Delft.
Verzekeringsproducten
VNG Risicobeheer heeft met leveranciers speciale verzekeringsproducten voor gemeenten en ambtenaren ontwikkeld. Voorbeelden van verzekeringen voor gemeentelijke organisaties zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders, de college beschermingspolis, de rechtsbijstandsverzekering voor ambtenaren, de collectieve evenementenverzekering en de vrijwilligersverzekering.

Voor ambtenaren zijn er ook privé verzekeringen zoals de zorg-, inboedel, auto- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie of heeft u extra advies nodig? Neem dan contact op met VNG Risicobeheer.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.