Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie
10 vragen voor iedere bestuurder
Risk & Resilience Festival: 8 november
Op donderdag 8 november organiseren de TU Twente en Primo het Risk & Resilience Festival. Op dit festival komen de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten aan bod op het gebied van risico’s en weerbaarheid: hoe ga je als organisatie en individu veerkrachtig om met maatschappelijke uitdagingen. Het festival biedt gemeenteambtenaren en bestuurders die zich met risicomanagement bezighouden een interessante kans nieuwe inzichten en ervaringen op te doen.
Premies Collectieve Zorgverzekering 2019
De premies voor 2019 van de collectieve zorgverzekering voor (oud) ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bekend . Deze zijn te vinden op collectiefzorgaanbod.nl. Hier kunnen (oud)werknemers de premie en dekking van hun huidige zorgverzekering vergelijken met het collectieve contract dat VNG met verzekeraars heeft afgesloten. Op collectiefzorgaanbod.nl staat ook wat u moet doen wanneer u van het collectieve aanbod gebruik wilt maken.
Waar is uw gemeente mee bezig?
Veel gemeenten doen aan risicomanagement. Deels omdat de wet dit voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht opnemen van het weerstandsvermogen in de begroting. En deels omdat ze ervaren dat risicomanagement daadwerkelijk helpt om hun doelen te bereiken. Iedere gemeente legt zijn eigen accenten waar het gaat om risicomanagement. Een aantal inspirerende voorbeelden hebben wij opgeschreven in het boek ‘Wat als…?’ Deze voorbeelden nodigen uit om van elkaar te leren.meer over wat u kunt doen voor uw gemeente
Handleiding Nadeelcompensatie
Een werkgroep waarin overheid, bedrijfsleven en juridisch deskundigen zijn vertegenwoordigd, heeft een praktische handleiding Nadeelcompensatie opgesteld. Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele maatregelen, zoals het opbreken van straten of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Daardoor kan schade worden toegebracht, bijvoorbeeld aan winkels die tijdelijk ontoegankelijk worden. Indien een bedrijf of persoon verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op nadeelcompensatie ontstaan.
Risico's: een introductie
Simpel gezegd is een risico een bedreiging of gevaar. Een gevaar van verlies of schade. Een gevaar voor een gemeente is bijvoorbeeld brand. Brand kan er namelijk voor zorgen dat het gemeentehuis in rook opgaat met alle schade van dien. Inclusief een - gedeeltelijke - stop van de dienstverlening aan inwoners.

Risico’s kun je op verschillende manieren onderverdelen. Een onderverdeling is die van zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van eigendommen of het uitvoeren van activiteiten. Zuivere risico’s worden dus niet bewust opgeroepen. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn brand, autoschade en persoonlijk letsel. Ondernemersrisico’s daarentegen worden wel bewust genomen. Met de bedoeling om een positief resultaat te bereiken, zoals een aantrekkelijk leefklimaat voor de stad. Een voorbeeld van een ondernemersrisico is de exploitatie van een nieuwe stationsomgeving.

Hoe belangrijk een risico’s is, wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:
Risico onderzoeken over gemeenten
Het vergroten van risicobewustzijn binnen gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. Van elkaar leren is in dit opzicht belangrijk. Hieronder een verzameling van interessante artikelen en onderzoeken over risicobeheer binnen gemeenten. Wilt u een interessant artikel of onderzoek delen? Mail deze dan aan info@vngrisicobeheer.nl.
Samen verkennen en samen organiseren
VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!
Interview van de maand
“Eigenlijk vind ik kansenmanagement een beter woord”, zegt Hans Krul, gemeentesecretaris en Chief Risk Officer van de gemeente Delft. “Risico’s zijn er altijd, het managen daarvan zie ik vooral als een kans om ons werk nog professioneler te doen. Risicomanagement is in feite niks anders dan good governance”, zegt hij. Voor de gemeente Delft dé reden om risicomanagement als ‘een normaal’ onderdeel te zien van de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers. In dit streven wordt Krul ondersteund door controller Monique te Selle. Samen met nog een aantal betrokken medewerkers vormen ze een team dat risicomanagement binnen alle lagen van de organisatie wil verankeren.
Verzekeringsproducten
VNG Risicobeheer heeft met leveranciers speciale verzekeringsproducten voor gemeenten en ambtenaren ontwikkeld. Voorbeelden van verzekeringen voor gemeentelijke organisaties zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders, de college beschermingspolis, de rechtsbijstandsverzekering voor ambtenaren, de collectieve evenementenverzekering en de vrijwilligersverzekering.

Voor ambtenaren zijn er ook privé verzekeringen zoals de zorg-, inboedel, auto- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie of heeft u extra advies nodig? Neem dan contact op met VNG Risicobeheer.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.