Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie
10 vragen voor iedere bestuurder
Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1700
Volgens het regeerakkoord 2018 - Rutte 3 - gaat de onbelaste vergoeding voor vrijwilligers van € 1500 naar € 1700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.
Risico Platform Overheden
In 2017 is VNG Risicobeheer gestart met het Risico Platform Overheden (RPO). Doelstelling van het RPO is om kennis en inzichten te delen over actuele thema’s en elkaar te versterken bij het uitvoeren van integraal risicomanagement. Bij dit platform zijn inmiddels 28 partijen aangesloten. Het RPO komt drie keer per jaar bijeen, de locatie wisselt.
Waar is uw gemeente mee bezig?
Veel gemeenten doen aan risicomanagement. Deels omdat de wet dit voorschrijft. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht opnemen van het weerstandsvermogen in de begroting. En deels omdat ze ervaren dat risicomanagement daadwerkelijk helpt om hun doelen te bereiken. Iedere gemeente legt zijn eigen accenten waar het gaat om risicomanagement. Een aantal inspirerende voorbeelden hebben wij opgeschreven in het boek ‘Wat als…?’ Deze voorbeelden nodigen uit om van elkaar te leren.meer over wat u kunt doen voor uw gemeente
Deltacommissaris: gemeenten doe de 'klimaatstresstest'!
Deltacommissaris Wim Kuijken heeft gemeenten tijdens het VNG Congres in Maastricht opgeroepen om de ‘klimaatstresstest’ te doen. Via deze stresstest kunnen gemeenten de lokale kwetsbare plekken bepalen voor extreem weer, zoals overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De stresstest maakt meteen duidelijk waar een gemeente op in moet spelen om weerbaarder te worden tegen gevolgen van klimaatverandering.
Risico's: een introductie
Simpel gezegd is een risico een bedreiging of gevaar. Een gevaar van verlies of schade. Een gevaar voor een gemeente is bijvoorbeeld brand. Brand kan er namelijk voor zorgen dat het gemeentehuis in rook opgaat met alle schade van dien. Inclusief een - gedeeltelijke - stop van de dienstverlening aan inwoners.

Risico’s kun je op verschillende manieren onderverdelen. Een onderverdeling is die van zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van eigendommen of het uitvoeren van activiteiten. Zuivere risico’s worden dus niet bewust opgeroepen. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn brand, autoschade en persoonlijk letsel. Ondernemersrisico’s daarentegen worden wel bewust genomen. Met de bedoeling om een positief resultaat te bereiken, zoals een aantrekkelijk leefklimaat voor de stad. Een voorbeeld van een ondernemersrisico is de exploitatie van een nieuwe stationsomgeving.

Hoe belangrijk een risico’s is, wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:
Risico onderzoeken over gemeenten
Het vergroten van risicobewustzijn binnen gemeenten is een belangrijk aandachtspunt. Van elkaar leren is in dit opzicht belangrijk. Hieronder een verzameling van interessante artikelen en onderzoeken over risicobeheer binnen gemeenten. Wilt u een interessant artikel of onderzoek delen? Mail deze dan aan info@vngrisicobeheer.nl.
Samen verkennen en samen organiseren
VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!
Interview van de maand
“Risicomanagement is niet ingewikkeld, ieder mens doet het automatisch. Elke dag weer nemen mensen beslissingen waarbij ze de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. In die zin is risicomanagement niks bijzonders”, zegt Marcel Heckmans. Heckmans is afdelingshoofd Strategie & Control van de gemeente Heerlen én ook concerncontroller. Daarmee is hij verantwoordelijk voor het integrale risicomanagement binnen de gemeente. Samen met onder andere Jeroen Hogeveen, controller binnen de afdeling, streeft hij ernaar om risicomanagement laagdrempelig en toegankelijk te maken voor alle medewerkers.
Verzekeringsproducten
VNG Risicobeheer heeft met leveranciers speciale verzekeringsproducten voor gemeenten en ambtenaren ontwikkeld. Voorbeelden van verzekeringen voor gemeentelijke organisaties zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders, de college beschermingspolis, de rechtsbijstandsverzekering voor ambtenaren, de collectieve evenementenverzekering en de vrijwilligersverzekering.

Voor ambtenaren zijn er ook privé verzekeringen zoals de zorg-, inboedel, auto- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wilt u meer informatie of heeft u extra advies nodig? Neem dan contact op met VNG Risicobeheer.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.