Hoe Vlaardingen de kosten van corona monitort

In de reeks praktijkvoorbeelden over het monitoren van de kosten van de coronacrisis: de aanpak van de gemeente Vlaardingen. 

Gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen en het hoofd Financiën Marco Jonker vroegen alle afdelingen te melden welke onderwerpen in financieel opzicht worden geraakt door de crisis. Het gaat om extra uitgaven, gederfde inkomsten, of soms lagere uitgaven doordat zaken komen stil te vallen. De afdeling Financiën richt een administratie in om op deze onderdelen de financiële impact te kunnen volgen. Voor de onderdelen die lopen via verbonden partijen, vraagt de afdeling Financiën een maandelijkse rapportage. Aan de accounthouders van de gemeente is gevraagd dit te regelen met 'hun' gemeenschappelijke regeling. 

Steun Rijk

Onderwerpen die spelen zijn onder meer verminderde toeristenbelasting en parkeergelden, extra kosten voor handhaving, en mogelijke steunverzoeken door culturele instellingen en sportaccommodaties. De afdeling Financiën vraagt de afdelingen ook om na te gaan of instellingen al aanvragen hebben ingediend voor de NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) van het kabinet. En of culturele instellingen mogelijk in aanmerking komen voor middelen vanuit de € 300 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector.

VNG-lijst

Een speciale werkgroep van deskundigen bij de ministeries en vanuit de decentrale overheden gaat zich buigen over de vraag welke informatie straks nodig is voor het bepalen van een reële compensatie. Ter voorbereiding op de werkgroep heeft de VNG samen met gemeenten een lijst gemaakt aan verschillende kosten die gemaakt worden en inkomsten die teruglopen. Deze lijst in het excelbestand van de gemeente Vlaardingen verwerkt. 

Meer informatie

Deel dit artikel
Share on LinkedIn Share on Twitter