Webinar over werken aan een veerkrachtige gemeentelijke organisatie

Reizen per trein aantrekkelijker maken, het probleem van verkeerd geparkeerde fietsen oplossen en tegelijk de overlast door hevige regenbuien aanpakken. Dat bereikt de gemeente Zwolle met de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling die ook dienstdoet als waterberging. Het is een goed voorbeeld van resilience.
Wat is resilience? Het is werken aan een veerkrachtige gemeentelijke organisatie. Klaar zijn om crises op te vangen en om in te spelen op mondiale problemen die neerslaan in gemeenten. Over hoe je dit in de praktijk kunt vormgeven, gaat het Webinar Resilience op donderdag 2 juli.

Corona is een voorbeeld van een wereldwijde disruptieve crisis. De gevolgen zijn ingrijpend en deels mogelijk blijvend. Het denkkader van resilience geeft aanknopingspunten voor de volgende fase. Resilience is geen inhoudelijk thema, maar een notie van integraal denken over veiligheid en veerkrachtige steden en lokale gemeenschappen. Het kan het vertrekpunt zijn voor hervormingen in de steden (en in kleinere gemeenten) na de coronatijd. De relatieve rust van de zomer biedt de kans om hierover na te denken. Het Resilience Webinar vindt daarom plaats op 2 juli. Het Webinar is ook een inhaalslag, het komt (mede) in de plaats van het landelijk Resilience Congres dat was gepland op 27 maart en moest worden afgelast. 

Voor wie?

  • Het Resilience Webinar is bedoeld voor concerncontrollers, gemeentesecretarissen en managementteams. 

Door wie?

Het Resilience Webinar is een initiatief van VNG Risicobeheer, dochterbedrijf van de VNG dat zich bezighoudt met kennisdelen, producten en diensten op het terrein van integraal risicomanagement. Team Resilience is één van de pijlers van VNG Risicobeheer naast risicomanagement en risico-overdracht (voorheen VNG Verzekeringen).

Wat?

In het Webinar gaan we in op de notie van resilience, op voorbeelden van Rotterdam en Den Haag en van kleinere gemeenten zoals Gouda, Weert en Zevenaar. Ook is er gelegenheid voor het uitwisselen van vragen en ervaringen. 

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door zich hier aan te melden

Deel dit artikel
Share on LinkedIn Share on Twitter