Zevenaar maakt compacte Kaderbrief in verband met corona

De gemeente Zevenaar heeft samen met de gemeenteraad besloten om dit jaar geen kadernota te presenteren. De coronacrisis brengt zoveel onzekerheid dat nog geen verantwoorde beleidskeuzes zijn te maken, zegt de gemeente. 

In plaats van een kadernota krijgt de raad een compacte Kaderbrief 2021-2024 met een inventarisatie van de directe gevolgen en de verwachte nasleep van de coronacrisis. De gemeente baseert zich daarbij op het derde scenario van de CPB-scenario's voor de economische gevolgen van de coronacrisis.

Resilience

Dit gaat uit van 6 maanden beperkende maatregelen, 7,7% krimp van het BNP dit jaar en een traag herstel in 2021 (2% groei). Zevenaar heeft in de compacte Kaderbrief per programma de beleidsmatige ontwikkelingen, risico's en kansen in kaart gebracht, evenals de verwachte financiële gevolgen.

De compacte kaderbrief is één van de genoemde casussen in het webinar over resilience (2 juli) van VNG Risicobeheer. Daarin staat werken veerkrachtige gemeentelijke organisaties. Werken met scenario's is een instrument om dit bereiken.

Meer informatie

Deel dit artikel
Share on LinkedIn Share on Twitter