Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Interview van de maand

10 vragen voor iedere bestuurder

Uit onderzoek blijkt dat één van de risico’s voor bijvoorbeeld budgetoverschrijding of het niet halen van doelen van collegeprogramma’s ‘het besturen’ is. Slechts een klein percentage van alle plannen komt daadwerkelijk tot uitvoering. Daarom heeft PRIMO een raamwerk met concrete vragen en aandachtspunten voor besturen opgesteld. Dit heeft zij gedaan samen met leden en experts binnen haar netwerk. Het raamwerk helpt om programma’s en projecten effectief en doelmatig uit te voeren. Door vooraf vragen met elkaar te bespreken die inhoud en besturing dichter bij elkaar brengen. Onderstaande 10 vragen geven een voorproefje.

  1. In hoeverre is het plan financieel uitvoerbaar en wat zijn de mogelijke financiële risico’s die we lopen?
  2. Welke ontwikkelingen kunnen zich voordoen tussen start en finish en met welke scenario’s moeten we rekening houden?
  3. Kennen wij de problematiek van onze inwoners en organisaties goed genoeg om te kunnen sturen? Hoe adequaat zijn onze diagnoses eigenlijk?
  4. Hoe verbinden wij voortdurend de wereld van de gemeente met de wereld van onze doelgroepen en wat betekent dat voor onze manier van werken?
  5. Wat pakken we als gemeente op en wat laten we aan de samenleving?
  6. Hoe nemen en tonen wij verantwoordelijkheid voor het wel en wee de stad, haar organisaties en burgers en welke leiderschapsstijl past daarbij?
  7. Wat is nodig in capaciteit en kwaliteit om de bestuurlijke ambities daad- werkelijk uit te kunnen voeren?
  8. Hoe werken we samen met hogere en lagere overheden om onze doelen te realiseren?
  9. Hoe werken wij samen met en sturen wij op partners in de keten, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, investeerders, wetenschap en onderwijs?
  10. Op welke global goals sturen wij en welke global risks zijn van toepassing op onze gemeente?
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.