Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie

Interview van de maand

“De verzekeringsportefeuille van een gemeente is uiteindelijk het minst interessant”, zegt Michel Los, unit coördinator Risicobeheer van de gemeente Utrecht. In zijn optiek begint risicobeheer met het verhaal van de organisatie: welke prioriteiten stelt een gemeente, wat is haar geschiedenis en wat zijn de uitdagingen waar ze voor staat? Dat bepaalt hoe een gemeente met risico’s wil omgaan en welke maatregelen wenselijk zijn, zoals het afsluiten van verzekeringen. “Het start met nieuwsgierigheid naar de organisatie, de verzekeringsportefeuille is het eindresultaat”, verklaart Los.

Ondersteunend aan primaire proces

De unit Risicobeheer bestaat uit 5 medewerkers. Zij beheert de verzekeringsportefeuille van de gemeente Utrecht en behandelt alle schadegevallen die daarmee samenhangen. Daarnaast adviseert de unit de primaire afdelingen en de Bestuurs- en Concernstaf over alle verzekeringszaken. “Wij maken geen beleid, maar zijn ondersteunend aan het primaire proces”, zegt Los.

Als voorzitter van het Verzekeringsplatform Overheden, een landelijk overlegorgaan met 180 leden, ziet hij soms het tegen- overgestelde. “Dan wordt er tegen de ‘afdeling verzekeringen’ gezegd: sluit dat maar af of verzin maar welk risico we moeten verzekeren. Wat je dan krijgt, is een verzekeringsportefeuille zonder duidelijk beleid of afwegingskader. Het waarschijnlijke gevolg is dan dat de verzekering niet dekt waarvoor je haar hebt afgesloten of dat je als gemeente meer premie betaalt dan nodig is.”

Een nieuwe start voor unit Risicobeheer

Een paar jaar geleden heeft de unit Risicobeheer een nieuwe start gemaakt. Door zichzelf de vragen te stellen: wat nemen we allemaal af van verzekeraars en hebben we dat nu ook écht nodig om de risico’s goed af te dekken? Om deze vragen te beantwoorden, is de unit nadrukkelijk het gesprek aangegaan met de Bestuurs- en Concernstaf.

“We hebben hen meegenomen in onze overwegingen, maar ook geluisterd naar wat zij belangrijk vinden. Door deze insteek kwam er een totaal andere dynamiek op gang. De Bestuurs- en Concernstaf kwam met vraagstukken in aanraking waar ze nog geen weet van hadden, omdat deze voorheen alleen binnen de unit besproken werden. Tegelijkertijd kreeg ons advies ook veel meer gewicht, omdat er breder over was nagedacht. Met elkaar hebben we veranderingen doorgevoerd die gunstig zijn voor de gemeente Utrecht en daarmee uiteindelijk ook voor de inwoners.”

Michel Los

Michel Los

Meer lezen? Bestel het boek 'Wat als...?'

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.