Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie
Premies Collectieve Zorgverzekering 2019
De premies voor 2019 van de collectieve zorgverzekering voor (oud) ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bekend . Deze zijn te vinden op collectiefzorgaanbod.nl. Hier kunnen (oud)werknemers de premie en dekking van hun huidige zorgverzekering vergelijken met het collectieve contract dat VNG met verzekeraars heeft afgesloten. Op collectiefzorgaanbod.nl staat ook wat u moet doen wanneer u van het collectieve aanbod gebruik wilt maken.
Risk & Resilience Festival: 8 november
Op donderdag 8 november organiseren de TU Twente en Primo het Risk & Resilience Festival. Op dit festival komen de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten aan bod op het gebied van risico’s en weerbaarheid: hoe ga je als organisatie en individu veerkrachtig om met maatschappelijke uitdagingen. Het festival biedt gemeenteambtenaren en bestuurders die zich met risicomanagement bezighouden een interessante kans nieuwe inzichten en ervaringen op te doen.
Bijeenkomst zorgcontracten minima
Veel gemeenten hebben problemen om nieuwe zorgcontracten voor minima af te sluiten. Verzekeraars bieden deze polissen namelijk steeds minder aan. Op termijn kan deze situatie leiden tot fors hogere sociale lasten voor gemeenten. Risicobeheer wil gemeenten uitnodigen om op 18 oktober mee te denken over een mogelijke oplossing voor dit probleem.
Handleiding Nadeelcompensatie
Een werkgroep waarin overheid, bedrijfsleven en juridisch deskundigen zijn vertegenwoordigd, heeft een praktische handleiding Nadeelcompensatie opgesteld. Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele maatregelen, zoals het opbreken van straten of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Daardoor kan schade worden toegebracht, bijvoorbeeld aan winkels die tijdelijk ontoegankelijk worden. Indien een bedrijf of persoon verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op nadeelcompensatie ontstaan.
Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1700
Volgens het regeerakkoord 2018 - Rutte 3 - gaat de onbelaste vergoeding voor vrijwilligers van € 1500 naar € 1700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.
Crisislessen: orkaan Irma en grottenbrand Maastricht
Eén van de onderwerpen tijdens het VNG congres was crisisbeheer. Hoe bereid je je voor op een ramp en hoe handel je daarna? Deze vragen kwamen aan bod in een aparte middagsessie waar, Jonathan Johnson, de gezaghebber van het eiland Saba zijn bevindingen over ramp met orkaan Irma deelde. Ook waren twee brandweercommandanten aanwezig die het bevel hadden tijdens de grote grottenbrand in 2017 tussen Kanne en Maastricht.
Deltacommissaris: gemeenten doe de 'klimaatstresstest'!
Deltacommissaris Wim Kuijken heeft gemeenten tijdens het VNG Congres opgeroepen om de ‘klimaatstresstest’ te doen. Via de stresstest kunnen gemeenten bepalen wat de lokale kwetsbare plekken zijn voor extreem weer, zoals overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De stresstest maakt meteen duidelijk waar een gemeente op in moet spelen om weerbaarder te worden tegen gevolgen van klimaatverandering.
Risicobeheer op VNG Congres
Op het VNG Congres in Maastricht, van 25 tot en met 27 juni, vindt u VNG Risicobeheer bezoeken op stand 37/38/39 Hier kunt u ook het boek ‘Wat als…? afhalen. Met bijdragen van onder andere Delft, Utrecht, Heerlen en Zeist. Een must read voor iedere gemeentebestuurder.
Risico workshop voor raadsleden
VNG Risicobeheer organiseert samen met PRIMO en VNG Academy een interactieve incompany workshop voor raadsleden. In deze workshop krijgen raadsleden een introductie in risicomanagement en leren zij hoe ze beter op risico’s kunnen sturen.
Lessen Crisisbeheer Saba en Maastricht
Op het VNG Congres levert VNG Risicobeheer een bijdrage aan de middagsessie ‘Lessen in Crisisbeheer van Saba en Maastricht. In deze sessie legt de gezaghebber van Saba uit hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op een ramp en hoe belangrijk respons is meteen erna.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.