Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?
Op zoek naar een training: Introductiecursus verzekeringsambtenaar, Basiscursus aansprakelijkheid en verzekering in één dag of Vastgoedbeheerder en verzekering in één dag
Wat is de functie van de verzekeringsambtenaar binnen een organisatie? Wat zijn de taken en bevoegdheden? Welke rol is er voor deze persoon weggelegd bij een (Europese) aanbesteding en wat mag er van de (verzekerings)makelaar verwacht worden? Deze vragen worden beantwoord tijdens de Introductiecursus verzekeringsambtenaar. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende risico’s; zijn deze (verplicht) te verzekeren of zijn er andere mogelijkheden? En wat te doen met een schademelding?
Geld besparen met een beter participatiemodel, kan dat?
Kan een beter participatiemodel het inpassen van complexe projecten bij de energietransitie vergemakkelijken? Kun je met deze denkrichting het risico voor gemeenten verkleinen?
Dat idee verkennen de deelnemers van de VNG Jaarcongres middagsessie ‘Betrek uw burgers en bespaar geld’, een initiatief van VNG Risicobeheer. De komende jaren spelen gemeenten een sleutelrol in de energietransitie. Een onderwerp met grote impact op de fysieke leefomgeving en op het dagelijks leven van burgers. Participatie en communicatie zijn essentieel om draagvlak te creëren en wantrouwen weg te nemen. Een belangrijk besef in het licht van de enorme kosten (en risico’s) die slepende gerechtelijke procedures met zich brengen.
5 april: Denktank from Global to Local
PRIMO organiseert op vrijdag 5 april 2019 samen met BNG Bank en UDITE de 6e Denktank ‘From Global to Local’. Locatie is Den Haag en het thema is: financiële strategie in tijden van transitie. Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer levert op deze dag een inspiratiebijdrage.


Risico Platform Overheden: 22 maart 2019
Meer dan 30 gemeenten hadden zich aangemeld voor de themabijeenkomst ‘Risicomanagement, hoe dan?’ van het Risico Platform Overheden (RPO). Gastheer van deze bijeenkomst was de gemeente Rotterdam. Controllers, risicomanagers en beleidsmedewerkers wisselden kennis en praktijkvoorbeelden uit op het gebied van risicobewustzijn, resilience en datagedreven risicomanagement.
Bewust verzekeringsbeleid bespaart geld
Een gemeente bezit gemiddeld 22 verzekeringspolissen. Wanneer deze polissen worden afgesloten zonder duidelijk beleid of afwegingskader kan dat negatieve gevolgen hebben: de verzekering dekt niet waarvoor deze is afgesloten of gemeenten betalen veel meer aan premies dan nodig is. Om dit te voorkomen heeft VNG Risicobeheer in samenwerking met VNG Academie vier verzekeringscursussen ontwikkeld.
Niet betrekken burgers kost gemeenten veel geld
Bij projecten worden verschillende risico’s in kaart gebracht, zoals technische-, veiligheids- en economische risico’s. Echter, aan de sociale risico’s wordt vaak onvoldoende aandacht geschonken. “In Nederland worden veel projecten uit -of zelfs afgesteld- omdat we burgers te laat betrekken. Vaak is er dan al veel geld uitgegeven, het vertrouwen in de overheid gedaald en zijn reputaties van bestuurders beschadigd. “Volgens Bouwend Nederland verliezen we hieraan 20 miljard per jaar. Welk deel gemeenten van deze rekening betalen is een beetje koffiedik kijken. Maar mijn verwachting is dat het in de honderden miljoenen loopt”, signaleert Eelco de Groot, Senior Lector Risicomanagement aan de TU Delft.
Risicobewuste cultuur 's Hertogenbosch
Gemeenteambtenaren die bewust zijn van de onzekerheden en risico’s op hun werkterrein én daar in de uitvoering van hun werkzaamheden rekening mee houden: een ideaalbeeld waar veel gemeenten naar streven. Maar hoe krijg je dat nu precies voor elkaar? Hoe vergroot je het risicobewustzijn binnen een organisatie? Vrijwel iedere gemeente worstelt met deze vraag. Van elkaars antwoorden kunnen we veel leren. Sommige gemeenten hebben namelijk al de nodige ervaring op dit gebied opgedaan.
Risicolessen van 2 gemeentesecretarissen
In de laatste uitgave van het VGS Magazine - blad voor gemeentesecretarissen - deelden Pieter Jeroense en Hans Krul hun lessen over risicomanagement. Krul is gemeentesecretaris van Delft. Jeroense was gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn en is nu plaatsvervangend algemeen directeur VNG. Hieronder hun lessen samengevat.
Risico Platform Overheden 2019
De eerste RPO-bijeenkomst van 2019 vindt plaats in Rotterdam. De leden ontvangen hiervoor in januari een uitnodiging. Hoofddoel van het RPO is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken door kennis over risicomanagement te delen. Nog geen lid van het RPO? Meld je aan via het registratieformulier.
Premies Collectieve Zorgverzekering 2019
De premies voor 2019 van de collectieve zorgverzekering voor (oud) ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen zijn bekend . Deze zijn te vinden op collectiefzorgaanbod.nl. Hier kunnen (oud)werknemers de premie en dekking van hun huidige zorgverzekering vergelijken met het collectieve contract dat VNG met verzekeraars heeft afgesloten. Op collectiefzorgaanbod.nl staat ook wat u moet doen wanneer u van het collectieve aanbod gebruik wilt maken.
Risk & Resilience Festival: 8 november
Op donderdag 8 november organiseren de TU Twente en Primo het Risk & Resilience Festival. Op dit festival komen de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten aan bod op het gebied van risico’s en weerbaarheid: hoe ga je als organisatie en individu veerkrachtig om met maatschappelijke uitdagingen. Het festival biedt gemeenteambtenaren en bestuurders die zich met risicomanagement bezighouden een interessante kans nieuwe inzichten en ervaringen op te doen.
Bijeenkomst zorgcontracten minima
Veel gemeenten hebben problemen om nieuwe zorgcontracten voor minima af te sluiten. Verzekeraars bieden deze polissen namelijk steeds minder aan. Op termijn kan deze situatie leiden tot fors hogere sociale lasten voor gemeenten. Risicobeheer wil gemeenten uitnodigen om op 18 oktober mee te denken over een mogelijke oplossing voor dit probleem.
Handleiding Nadeelcompensatie
Een werkgroep waarin overheid, bedrijfsleven en juridisch deskundigen zijn vertegenwoordigd, heeft een praktische handleiding Nadeelcompensatie opgesteld. Nadeelcompensatie is aan de orde bij schade als gevolg van infrastructurele maatregelen, zoals het opbreken van straten of het afsluiten van bruggen of waterwegen. Daardoor kan schade worden toegebracht, bijvoorbeeld aan winkels die tijdelijk ontoegankelijk worden. Indien een bedrijf of persoon verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op nadeelcompensatie ontstaan.
Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1700
Volgens het regeerakkoord 2018 - Rutte 3 - gaat de onbelaste vergoeding voor vrijwilligers van € 1500 naar € 1700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.
Crisislessen: orkaan Irma en grottenbrand Maastricht
Eén van de onderwerpen tijdens het VNG congres was crisisbeheer. Hoe bereid je je voor op een ramp en hoe handel je daarna? Deze vragen kwamen aan bod in een aparte middagsessie waar, Jonathan Johnson, de gezaghebber van het eiland Saba zijn bevindingen over ramp met orkaan Irma deelde. Ook waren twee brandweercommandanten aanwezig die het bevel hadden tijdens de grote grottenbrand in 2017 tussen Kanne en Maastricht.
Deltacommissaris: gemeenten doe de 'klimaatstresstest'!
Deltacommissaris Wim Kuijken heeft gemeenten tijdens het VNG Congres opgeroepen om de ‘klimaatstresstest’ te doen. Via de stresstest kunnen gemeenten bepalen wat de lokale kwetsbare plekken zijn voor extreem weer, zoals overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De stresstest maakt meteen duidelijk waar een gemeente op in moet spelen om weerbaarder te worden tegen gevolgen van klimaatverandering.
Risicobeheer op VNG Congres
Op het VNG Congres in Maastricht, van 25 tot en met 27 juni, vindt u VNG Risicobeheer bezoeken op stand 37/38/39 Hier kunt u ook het boek ‘Wat als…? afhalen. Met bijdragen van onder andere Delft, Utrecht, Heerlen en Zeist. Een must read voor iedere gemeentebestuurder.
Risico workshop voor raadsleden
VNG Risicobeheer organiseert samen met PRIMO en VNG Academy een interactieve incompany workshop voor raadsleden. In deze workshop krijgen raadsleden een introductie in risicomanagement en leren zij hoe ze beter op risico’s kunnen sturen.
Lessen Crisisbeheer Saba en Maastricht
Op het VNG Congres levert VNG Risicobeheer een bijdrage aan de middagsessie ‘Lessen in Crisisbeheer van Saba en Maastricht. In deze sessie legt de gezaghebber van Saba uit hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op een ramp en hoe belangrijk respons is meteen erna.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.