Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie

Risico's: een introductie

Simpel gezegd is een risico een bedreiging of gevaar. Een gevaar van verlies of schade. Een gevaar voor een gemeente is bijvoorbeeld brand. Brand kan er namelijk voor zorgen dat het gemeentehuis in rook opgaat met alle schade van dien. Inclusief een - gedeeltelijke - stop van de dienstverlening aan inwoners.

Zuivere risico's versus ondernemersrisico's

Risico’s kun je op verschillende manieren onderverdelen. Een onderverdeling is die van zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Deze risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het hebben van eigendommen of het uitvoeren van activiteiten. Zuivere risico’s worden dus niet bewust opgeroepen. Voorbeelden van dit soort risico’s zijn brand, autoschade en persoonlijk letsel. Ondernemersrisico’s daarentegen worden wel bewust genomen. Met de bedoeling om een positief resultaat te bereiken, zoals een aantrekkelijk leefklimaat voor de stad. Een voorbeeld van een ondernemersrisico is de exploitatie van een nieuwe stationsomgeving.

Hoe belangrijk een risico’s is, wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:

  • hoe groot is de kans dat iets - bijvoorbeeld een brand – zich voordoet?
  • hoe groot is de impact van deze dreiging op - in dit geval – de gemeentelijke organisatie?

Soorten Maatregelen

Maatregelen zijn manieren om risico’s te beheersen. Over het algemeen worden de volgende maatregelen onderscheiden:

  • Preventieve maatregelen. Deze verkleinen de kans dat een risico optreedt. Denk bij brand aan het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan.
  • Detectie maatregelen. Deze detecteren het risico in een vroeg stadium, zodat snel maatregelen genomen kunnen worden. Voor brand kan dat het installeren van rookmelders zijn.
  • Repressieve maatregelen. Deze beteugelen of bestrijden de ongewenste gevolgen van een risico. Wanneer brand uitbreekt kan de inzet van sprinkler installaties ervoor zorgen dat het vuur snel wordt gedoofd en dus niet overslaat.
  • Correctieve maatregelen. Deze draaien het gevolg van het risico (deels) terug. Denk bijvoorbeeld aan een efficiënt evacuatieplan om doden en gewonden te voorkomen.
  • Overdragende maatregelen. Doel van deze maatregelen is om het risico bij een ander neer te leggen. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om de eventuele financiële schade van een brand te verzekeren en dus over te dragen aan een verzekeraar.

Tenslotte kan het zo zijn dat je geen (additionele) maatregelen neemt, maar gewoon de kans en het mogelijke gevolg accepteert. Acceptatie dus van het risico. Een vereenvoudigde indeling van maatregelen om risico’s te beheersen is hieronder weergegeven.

 

Impact-kans_graphic.jpg

Risicobeheer

Risicobeheer of risicomanagement is het integraal en continu managen van risico’s. In dit geval betekent dat het ‘brandrisico’ voortdurend wordt geëvalueerd en de maatregelen met alle betrokkenen afgestemd en actueel worden gehouden.

Meer lezen? In dit artikel zet Robert S. Kaplan uiteenzet hoe organisaties met de verschillende risico’s om moeten gaan.  

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.