Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?

Samen verkennen en samen organiseren

VNG Risicobeheer wil met gemeenten mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden verkennen. En waar mogelijk deze ook daadwerkelijk met elkaar organiseren. Hieronder twee ideeën: de gemeentepolis en het landelijk zorgcontract minima. Heeft u ook een idee voor samenwerking? Laat het ons vooral weten!

Gemeentepolis

Huidige situatie
Een gemeente heeft gemiddeld 22 polissen. Bij het afsluiten van deze verzekeringen ontbreekt vaak een bewust afwegingskader. Het gevolg is dat veel afgesloten verzekeringen een laag eigen risico kennen in combinatie met een gelimiteerde uitkering. Dit zorgt er onder andere voor dat gemeenten structureel meer premie betalen dan er aan schades wordt uitgekeerd. Zij verzekeren nu in feite ‘grote kans op veel kleine schades’, terwijl echte uitschieters niet gedekt zijn. Zo bedroeg de schade aan de brug in Alphen a/d Rijn een veelvoud van het verzekerde bedrag van 2.500.000 euro.
 
Meerpremiesdanschade_graphic.png
 
Idee voor samenwerking
VNG Risicobheer is bij een klein aantal gemeenten een proef gestart:
de gemeentepolis. Bij de gemeentepolis worden alle losse verzekeringen gebundeld tot 1 polis, waarbij:

  1. Één integraal eigen risico per gemeente ontstaat;

  2. De gemiddelde schadelast over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar) het integrale eigen risico vormt;
  3. De gemeente dit integrale eigen risico zelf draagt (grote kans kleine schades);

  4. Alleen de grote uitschieters worden verzekerd, dus gebeurtenissen met een kleine kans maar wel grote schade.
De gemeentepolis kan per gemeente worden afgesloten, maar ook samen met meerdere gemeenten. 

 

 

Landelijk zorgcontract minima

Huidige situatie
Inwoners die het financieel zwaar hebben, de minima, kunnen vaak via hun gemeente tegen een bepaalde korting een zorgverzekering afsluiten.
De voorwaarden om voor de minimapolis in aanmerking te komen verschillen per gemeente. Zo houdt Gemeente X bijvoorbeeld 110% van het minimumloon als grens aan en Gemeente Y 140%. Door de verschillende randvoorwaarden hanteert iedere gemeente ook een ander administratieproces richting verzekeraars. Verzekeraars zijn niet enthousiast over deze voor hen onrendabele minimapolissen vanwege de relatief hoge zorgkosten, grotere kans op wanbetaling en administratieve lasten. Naar verwachting zullen steeds minder verzekeraars inschrijven op de aanbesteding van minimapolissen. Wanneer dit scenario zich daadwerkelijk voltrekt, betekent dat (fors) hogere sociale lasten voor gemeenten.
 
 
Idee voor samenwerking
Gemeenten kunnen samen met onder andere verzekeraars en de Rijksoverheid de handen ineenslaan voor het volgende idee:
  • Maak 1 landelijke uniforme minimapolis zonder aanvullende verzekeringen. Weinig mensen maken hier gebruik van en het scheelt fors in premie; 

  • Laat de 4 grote verzekeraars, die nu de minimapolissen aanbieden, samenwerken waarbij één van hen de administratie tegen een vergoeding voor zijn rekening neemt; 

  • De 4 verzekeraars dragen gezamenlijk het risico; 

  • Betaal de zorgtoeslag en gemeentelijke bijdrage rechtstreeks aan 
zorgverzekeraar. Dit sluit het risico op wanbetaling uit; 

  • Maak per stad/ regio vaste tariefafspraken met bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten en opticiens; 

  • Gebruik de kostenbesparingen die deze constructie met zich meebrengt voor de inzet van preventieve zorgmaatregelen. 

 
Voor gemeenten betekent de nieuwe situatie meer gemak (vanwege collectiviteit), minder (aanbestedingskosten) een lagere gemeentelijke bijdrage in de zorgverzekeringskosten van minima.
Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.