Samen verkennen en samen organiseren
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?

Over VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer bestaat sinds 1 mei 2018 en is de natuurlijke opvolger van VNG Verzekeringen. De 3 speerpunten van VNG Risicobeheer zijn:

• Verhogen van risicobewustzijn
• Delen van kennis en best practices
• Stimuleren samenwerkingsverbanden

Samen verkennen, samen ontdekken en samen organiseren

Gemeenten hebben een groeiende behoefte aan kennis, diensten en producten op het gebied van integraal risicomanagement. VNG Risicobeheer wil hen hierbij ondersteunen. Door uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. VNG Risicobeheer luistert, verbindt en geeft richting. VNG Risicobeheer wil samen met de leden de verkennen wat nodig is, ontdekken wat wel en niet werkt én hoe we dat het beste kunnen organiseren.

Risicoplatform Overheden

Eén van de mogelijkheden om kennis en inzichten met elkaar te delen is via het Risico Platform Overheden (RPO). Dit initiatief is opgezet door VNG Risicobeheer en komt drie keer per jaar bij elkaar. Bij het platform zijn inmiddels 28 partijen aangesloten. Meer informatie. 

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.