Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?
College Beschermingspolis
Burgers roepen bestuurders en ambtenaren steeds vaker persoonlijk ter verantwoording als zij andere dan gewenste besluiten nemen. Daarom heeft VNG Risicobeheer een nieuwe verzekering ontwikkeld, die hiervoor bescherming biedt: de collegebeschermingspolis.
Privé Ambtenaren: collectieve zorgverzekering
Voor alle gemeenteambtenaren, raadsleden, collegeleden en trendvolgers heeft VNG Risicobeheer een collectiviteit georganiseerd. Voor meer informatie gaat u naar collectief zorgaanbod.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bestuurders
Als één van uw bestuurders arbeidsongeschikt raakt, moet uw organisatie de kosten zelf dragen. U krijgt bovendien ook te maken met kosten voor de vervanger van de arbeidsongeschikte wethouder. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt u zich hier tegen in.
Rechtsbijstandverzekering Ambtenaren
Een ambtenaar die zijn taken niet goed uitvoert, kan daarvoor worden vervolgd. Wel kunt u de betrokken ambtenaar via de rechtsbijstandverzekering juridische ondersteunen.
Praktijkervaringsplekpolis
Mensen in de bijstand kunnen veel moeite hebben om terug te keren op de arbeidsmarkt. Een opstapje is dan welkom. De ‘praktijkervaringsplek’ is zo’n opstapje. De Praktijkervaringsplekpolis (PEP) is er voor projecten die erop gericht zijn om langdurig werklozen en Wajong’ers ervaring te laten opdoen.
Vrijwilligersverzekering
Vrijwilligerswerk is voor iedere gemeente onmisbaar. Via de vrijwilligersverzekering zijn alle vrijwilligers in uw gemeente verzekerd.
Collectieve Evenementen verzekering
Gemeenten zijn verantwoordelijk om evenementen in goede banen te leiden. Om eventuele schades te beperken is er een doorlopende Collectieve Evenementen verzekering voor gemeenten ontwikkeld. Met deze verzekering bent u bij kleinere evenementen (tot 2.500 bezoekers per dag) goed verzekerd. De Collectieve Evenementen verzekering voor gemeenten sluit naadloos aan op de Vrijwilligersverzekering.
Collectieve Overlijdingsrisicoverzekering/ Nabestaandenpensioen
Als een van uw wethouders voor zijn pensioen overlijdt kunnen er pensioenaanspraken ontstaan voor de nabestaanden. Zwitserleven biedt daarvoor een overlijdensrisicoverzekering aan. VNG Risicobeheer verricht zonder vergoedingen ondersteunende diensten aan deelnemende gemeenten. Voor meer informatie: wouter.daniels@zwitserleven.nl
Privé Ambtenaren: auto, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand
In samenwerking met Aon biedt VNG Risicobeheer privé verzekeringen aan voor onder andere auto, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.