Over VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer is gericht op risicomanagement in gemeenten, veiligheidsregio’s en andere gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. Van verzekeren, vermijden, tot het dragen en het verminderen risico’s bij alles waar gemeenten mee bezig zijn. In het ruimtelijk, sociaal en in het veiligheidsdomein. 

De sleutelwoorden van VNG Risicobeheer zijn: verstandig omgaan met (belasting)geld, doelmatig en doeltreffend risico’s afdekken, en slim anticiperen op de toekomst. We luisteren en verbinden. Gemeenten onderling en met de wetenschap. We zijn de linking pin tussen gemeenten en marktpartijen. We verzamelen en verspreiden kennis en best practices. Daarnaast geven we onafhankelijk en betrouwbaar advies over verzekeringen. Onze drie thema’s zijn: risicomanagement, risico-overdracht (inclusief verzekeren), en resilience (weerbaarheid).

Privacyverklaring

Download pdf

Mensen

Chris Ravensbergen

Chris Ravensbergen
Directeur

‘We bieden een platform dat professionals met elkaar verbindt. Het is mooi om te zien hoeveel je van elkaar kunt leren.’ 

Chris Ravensbergen studeerde verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Hij doet nu promotieonderzoek naar het afdekken van brandrisico’s van gemeentelijk vastgoed aan de TU Delft/Universiteit van Twente. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS.

chris.ravensbergen@vng.nl
tel. 06 - 5025 3386
linkedin.com/cravensbergen

Hanke Koelemay

Hanke Koelemay
Adviseur

‘Alle wereldwijde problemen van nu vragen om creatieve, lokale oplossingen. Daarvoor moet je buiten de kaders durven denken.’

Hanke Koelemay is adviseur, ze is inhoudelijk gespecialiseerd in de aanbesteding van collectieve ziektekostenverzekering voor ambtenaren en ze trekt de activiteiten op het terrein van resilience. Hanke werkte eerder op de VNG beleidsafdeling Fysiek, bij de afdeling Financiën en bij het VNG Informatiecentrum.

hanke.koelemay@vng.nl
tel. 06 - 1241 7791
linkedin.com/hanke-koelemay

Edwin Toren

Edwin Toren
Adviseur

‘Gemeenten en veiligheidsregio’s kunnen besparen door systematisch en kritisch te kijken naar de verzekeringsportefeuille.’

Edwin Toren is adviseur. Hij is gespecialiseerd in risico-overdracht en (het aanbesteden van) verzekeringsproducten. Naast z’n werk voor VNG Risicobeheer is hij is als freelance-docent verbonden aan verscheidene vakopleidingen. 

edwin.toren@vng.nl
tel. 06 - 2036 7403
linkedin.com/edwin-toren

Biebie Ramjiawan

Biebie Ramjiawan
Officemanager

‘Samenwerking tussen gemeenten kan veel voordeel opleveren. Ik draag daaraan bij door afspraken en bijeenkomsten te organiseren. Voor afspraken met de adviseurs kan iedereen bij mij terecht.’

Biebie Ramjiawan werkt al 21 jaar bij de VNG. Ze kent iedereen in huis en ook veel mensen uit het risicomanagement. Ze is secretaresse van Chris Ravensbergen en ze ondersteunt de adviseurs, daarnaast doet ze de administratie en de contractbewaking van VNG Risicobeheer.

biebie.ramjiawan@vng.nl
tel. 06 - 5108 2104
linkedin.com/biebie-ramjiawan

Robin van Willigen

Robin van Willigen
Applicatie medewerker

'Risico's in verschillende gemeenten zoeken, vergelijken en zien hoe anderen het doen.'

Robin van Willigen werkt bij VNG Risicobeheer aan de online Risicoverkenner. Dit is een tool waarin je kunt zoeken hoe andere gemeenten omgaan met risico's. Welke risico's benoemen gemeenten in de risicoparagrafen van hun begrotingen? Wat voor beleid zetten ze daar tegenaan? Dit is gemakkelijk op te zoeken met de Risicoverkenner.

Sander Mooij

Sander Mooij
Projectleider

'De expertise van verschillende mensen in gemeenten bij elkaar brengen. Samen de praktijk van risicomanagement naar een hoger plan brengen.'

Sander Mooij werkt als projectleider voor VNG Risicobeheer. Hij kent de wereld van gemeenten goed, onder meer vanuit zijn eerdere werk voor VNG Realisatie. Sander is onder meer coördinator van het Risico Platform Overheden.

Marjan Arenoe

Marjan Arenoe
Communicatiemedewerker

'Verhalen van hoe gemeenten in de praktijk bezig zijn met risicobeheer en resilience zijn inspirerend. Je hoort altijd wel iets waar een andere gemeente ook iets aan heeft.'

Marjan is als communicatiemedewerker en tekstschrijver verbonden aan VNG Risicobeheer. Ze werkt al lang voor de VNG en is goed bekend met de verschillende beleidsdomeinen. Marjan is betrokken bij al onze communicatiemiddelen. Hebt u zelf een inspirerende aanpak of praktijkvoorbeeld? Neem dan contact op.

marjan.arenoe@xs4all.nl
tel 06 - 1555 6087
linkedin.com/marjan-arenoe
 

Partners

Primo

PRIMO

PRIMO is gericht op het versterken van risicomanagement in gemeenten, provincies en waterschappen. De vereniging is in 2005 opgericht en werkt nauw samen met diverse (internationale) universiteiten. Leden zijn gemeenten, waterschappen en provincies.

primonederland.eu

Vensters

Vensters

Vensters helpt gemeenten, provincies en waterschappen beter te presteren met instrumenten om zicht te krijgen op de eigen prestaties. Wat zijn de resultaten in vergelijking met andere soortgelijke organisaties? Vensters is een samenwerkingsproject van VGS, VNG, BZK, ICTU, UvW, VIAG en FAMO.

www.vensters.net