Resilience

Risico’s vóór zijn, is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid van de stad of de gemeente als geheel. Hoe kun je inspelen op de onzekerheden van de toekomst?

Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals een epidemie, rellen of een cyberaanval. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit sluit aan bij het werken vanuit de Global Goals, de 17 VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, ze houden allemaal verband met het dagelijks werk van gemeenten. Of nu gaat om klimaatverandering, mobiliteit of armoede, mondiale problemen slaan neer in gemeenten. Dit vraagt om innovatie, denken buiten de kaders.

VNG Risicobeheer stimuleert resilience en het denken over dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

Werken vanuit de Global Goals

Klimaatverandering, de energietransitie, integratie, armoede en de lokale economie. Het zijn allemaal internationale opgaven die lokaal handen en voeten moeten krijgen. Lokale oplossingen maken de gemeente en de gemeenschap weerbaar. Dit is verwant aan wat wij bedoelen we met ‘resilience’. De VNG heeft in 2015 17 ambitieuze doelen vastgesteld voor duurzame ontwikkeling. Verschillende gemeenten gebruiken die Global Goals als uitgangspunt voor een samenhangende aanpak van sociale, economische en ecologische vraagstukken. 

Werken vanuit de Global Goals https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg