Risico-overdracht

Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? Hoe groot is dan de schade? Kun je iets doen om een risico voor te zijn? Om de gevolgen te bestrijden? Of kun je het risico accepteren?

Gemeenten kunnen bij VNG Risicobeheer terecht voor onder meer een analyse van de verzekeringsportefeuille, advies over de aanbesteding van verzekeringsproducten en kennis over verzekeringen.

Opleidingen

VNG Risicobeheer werkt aan het ‘volwassenheidsmodel’, een samenhangend stelsel van stappen om verzekeringsmanagement bij (lagere) overheden op een hoger plan te brengen. Dit doen we samen met gemeenten in de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO). De kern is een omslag van polisdenken naar risicodenken. 

Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden

De Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden bestaat uit medewerkers van overheden die de verzekeringsportefeuille beheren. Samen met de Expertgroep werkt VNG Risicobeheer aan een volwassenheidsmodel voor verzekeringsmanagement bij gemeenten.

De Expertgroep houdt kennissessies en biedt workshops aan voor onder andere vastgoedbeheerders bij de overheid. Ook wordt een post hbo-opleiding Verzekeringslab aangeboden. Als input voor de kennissessies maakt VNG Risicobeheer gebruik van de contacten met marktpartijen, zoals (her)verzekeringsmakelaars, verzekeraars en taxatiebureau ’s. Niet alleen voor de huidige stand van de markt, ook om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Meld u aan voor de Expertgroep Verzekeringen en blijf op de hoogte van relevant nieuws en ontvang uitnodigingen voor bijeenkomsten. 

Ik meld me aan voor de Expertgroep
Verzekeringsmanagement Overheden

Verzekeringsproducten

Privé ambtenaren: collectieve zorgverzekering

Voor alle gemeente-ambtenaren, raadsleden, collegeleden en trendvolgers heeft VNG Risicobeheer een collectiviteit georganiseerd.

Meer informatie

College beschermingspolis

Burgers roepen bestuurders en ambtenaren steeds vaker persoonlijk ter verantwoording als zij andere dan gewenste besluiten nemen. Daarom heeft VNG Risicobeheer een nieuwe verzekering ontwikkeld, die hiervoor bescherming biedt: de collegebeschermingspolis.

Meer informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders

Als een bestuurder arbeidsongeschikt raakt, moet de gemeente zelf de kosten dragen, ook voor de vervanging. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt dit risico. 

Meer informatie

Rechtsbijstandsverzekering ambtenaren

Een ambtenaar die zijn taken niet goed uitvoert, kan daarvoor worden vervolgd. In dit geval dekt een rechtsbijstandsverzekering de juridische ondersteuning.

Meer informatie

Praktijkervaringsplekpolis

Een praktijkervaringsplek is een opstapje naar de arbeidsmarkt voor mensen in de bijstand. Met een praktijkervaringsplekpolis zijn voor alle praktijkervaringsplaatsen ongevallen en aansprakelijkheid verzekerd.

Meer informatie

Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering verzekert in één keer alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, zoals vrijwilligers bij sportverenigingen.

Meer informatie

Collectieve evenementen verzekering

Het in goede banen leiden van evenementen is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Eventuele schade is te beperken met de Collectieve evenementen verzekering. De verzekering is gericht op kleinere evenementen tot 2.500 bezoekers.

Meer informatie

Collectieve overlijdensrisicoverzekering/nabestaandenpensioen

Als een van de wethouders voor zijn pensioen overlijdt, ontstaan pensioenaanspraken voor nabestaanden. Zwitserleven biedt daarvoor een overlijdensrisicoverzekering aan. VNG Risicobeheer biedt zonder vergoeding ondersteunende diensten aan deelnemende gemeenten.

Meer informatie