Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Risico's: een introductie

Risico Platform Overheden: 23 november 2018

Op 23 november werd het laatste Risico Platform Overheden (RPO) van dit jaar gehouden. Hoofddoel van het RPO is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken door kennis over risicomanagement te delen.

Gastsprekers tijdens deze bijeenkomst waren Geert Haisma en Bas van ’t Hof. Haisma is onder andere werkzaam als docent Risicomanagement aan de TU Twente. Van ’t Hof is adviseur concern control bij de BAR-gemeenten.

Volwassenheidsniveau gemeenten

Haisma lichtte vijf volwassenheidsniveaus van risicomanagement toe waarin gemeenten kunnen worden onderverdeeld.  Om het hoogste niveau van risicomanagement te bereiken, is volgens Haisma een groeiende (bestuurlijke) bewustwording binnen de organisatie noodzakelijk.

Hij verwijst in dit verband ook naar het boek ‘Ondernemingen in zwaar weer’. Hierin beschrijft Ruud Bouwman onder andere dat organisaties die stelselmatig risico’s negeren de continuïteit van hun bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Om te bepalen op welk volwassenheidsniveau een gemeente opereert, heeft Haisma de Risicomanagement Volwassenheidsscan opgesteld. Overigens hoeft niet iedere gemeente volgens hem te streven naar het allerhoogste stadium. Het hangt van de lokale situatie af welk volwassenheidsniveau wenselijk is. Download de presentatie van Geert Haisma.

BAR-organisatie

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie die werkt voor drie zelfstandige gemeenten: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Eén uitvoeringsorganisatie dus voor drie besturen. Een ware uitdaging voor de afdeling Concerncontrol om risicomanagement goed toe te passen.

De belangrijkste les van Van ’t Hof: keep it stupidly simple. Risicomangement is niets anders dan goed procesmanagement. Download de presentatie van Bas van ’t Hof.

RPO in 2019

Met de aanwezigen is gesproken over de huidige opzet van het RPO. Om nog meer in te spelen op de verschillende behoeften van gemeenten wordt de invulling van het RPO in 2019 op punten aangepast. Denk hierbij aan het gezamenlijk uitdiepen van bepaalde thema’s, nog meer delen van concrete best practices en de opzet van een online community om  vraagstukken met elkaar te bespreken.

De aangepaste opzet wordt afgestemd met de RPO-klankborgroep. Eén van de andere taken van de klankbordgroep is het mede vormgeven van het onderzoek 'van financieel-passief naar integraal-actief risicomangement'. Bij dit onderzoek zijn onder andere de ministeries van Financiën en Binnenlandse  Zaken betrokken, evenals Primo.

Voor de RPO-klankbordgroep zijn nog drie plaatsen beschikbaar. Interesse? Mail naar Chris.Ravensbergen@VNG.nl

De eerstvolgende RPO-bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Rotterdam.  De exacte planning van de bijeenkomsten voor 2019 wordt in januari aan de leden verstuurd.

Nog geen lid van het RPO? Meld je aan via het registratieformulier.

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.