Over VNG Risicobeheer
In gesprek met gemeenten
Resilience, ook iets voor uw gemeente?

Risico Platform Overheden 2019

De eerste RPO-bijeenkomst van 2019 vindt plaats in Rotterdam. De leden ontvangen hiervoor in januari een uitnodiging. Hoofddoel van het RPO is de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken door kennis over risicomanagement te delen. Nog geen lid van het RPO? Meld je aan via het registratieformulier.

Om verder in te spelen op de verschillende behoeften van gemeenten wordt de invulling van het RPO in 2019 op punten aangepast. 

Evaluatie opzet RPO

Tijdens de laatste Risico Platform Overheden (RPO) is met de aanwezigen gesproken over de huidige opzet van deze periodieke bijeenkomst. De leden gaven onder andere aan dat zij bepaalde thema’s interactiever met elkaar wilden uitdiepen, zodat er meer ruimte ontstaat om best practices met elkaar te delen. 

De aangepaste opzet wordt afgestemd met de RPO-klankborgroep. Eén van de andere taken van de klankbordgroep is het mede vormgeven van het onderzoek 'van financieel-passief naar integraal-actief risicomangement'. Bij dit onderzoek zijn onder andere PRIMO én de ministeries van Financiën en Binnenlandse  Zaken betrokken.

Voor de RPO-klankbordgroep zijn nog drie plaatsen beschikbaar. Interesse? Mail naar Chris.Ravensbergen@VNG.nl

RPO 23 November 2018

Op 23 november werd de laatste Risico Platform Overheden (RPO) van 2018 gehouden. Gastsprekers tijdens deze bijeenkomst waren Geert Haisma en Bas van ’t Hof. Haisma is onder andere werkzaam als docent Risicomanagement aan de TU Twente. Van ’t Hof is adviseur concern control bij de BAR-gemeenten.

Volwassenheidsniveau gemeenten

Haisma lichtte vijf volwassenheidsniveaus van risicomanagement toe waarin gemeenten kunnen worden onderverdeeld.  Om het hoogste niveau van risicomanagement te bereiken, is volgens Haisma een groeiende (bestuurlijke) bewustwording binnen de organisatie noodzakelijk.

Hij verwijst in dit verband ook naar het boek ‘Ondernemingen in zwaar weer’. Hierin beschrijft Ruud Bouwman onder andere dat organisaties die stelselmatig risico’s negeren de continuïteit van hun bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Om te bepalen op welk volwassenheidsniveau een gemeente opereert, heeft Haisma de Risicomanagement Volwassenheidsscan opgesteld. Overigens hoeft niet iedere gemeente volgens hem te streven naar het allerhoogste stadium. Het hangt van de lokale situatie af welk volwassenheidsniveau wenselijk is. Download de presentatie van Geert Haisma.

BAR-organisatie

De BAR-organisatie is de ambtelijke organisatie die werkt voor drie zelfstandige gemeenten: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Eén uitvoeringsorganisatie dus voor drie besturen. Een ware uitdaging voor de afdeling Concerncontrol om risicomanagement goed toe te passen.

De belangrijkste les van Van ’t Hof: keep it stupidly simple. Risicomangement is niets anders dan goed procesmanagement. Download de presentatie van Bas van ’t Hof.

 

Beheer uw risico's, blijf op de hoogte!
Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen. Wij sturen u relevante artikelen door, Wij sturen u relevante artikelen door, onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.
Door u hiervoor in te schrijven geeft u VNG Risicobeheer toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden.